KoboSystem – skuteczne rozwiązania internetowe – sprawdź nas!
Strategia, kreacja, technologia, obsługa i zarządzanie

Posts Tagged ‘sprzedaż’

Customer Lifetime Value

Customer Lifetime Value (CLV), czyli wartość życiowa klienta, to kluczowy wskaźnik sukcesu biznesowego, który pozwala przedsiębiorstwom zrozumieć, ile wartości przynosi każdy klient na przestrzeni całego jego cyklu życia jako klienta. Jakie znaczenie dla biznesu ma CLV, jakie są metodologie jego obliczania i jaka jest optymalizacja tego wskaźnika. Dlaczego Customer Lifetime Value jest ważny? CLV ma fundamentalne znaczenie dla biznesów, ponieważ pozwala ocenić, ile wartości przynosi każdy klient w długim okresie czasu. Posiadanie wysokiego CLV oznacza, że klient jest lojalny, dokonuje wielu powtarzalnych zakupów i generuje duży zysk dla firmy. Wysoki CLV jest również kluczowy dla rentowności biznesu, ponieważ koszty pozyskania…